Přispějte zde!

Lineární rovnice a nerovnice

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Lineární rovnice a nerovnice »

aktualizováno: 16. 8. 2021 15:47

Seznam hodin

020201 Rovnice, ekvivalentní úpravy
020202 Důsledkové úpravy
020203 Lineární rovnice I
020204 Lineární rovnice II
020205 Nerovnice, úpravy nerovnic
020206 Lineární nerovnice
020207 Soustavy lineárních nerovnic
020208 Řešení nerovnic metodou dělení definičního oboru
020209 Grafické řešení rovnic a nerovnic
020210 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I
020211 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II
020212 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III
020213 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice IV