Přispějte zde!

Některé rovnice a nerovnice převoditelné na lineární

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Některé rovnice a nerovnice převoditelné na lineární »

aktualizováno: 4. 10. 2020 23:38

Seznam hodin

020301 Rovnice v součinovém tvaru
020302 Nerovnice v součinovém tvaru I
020303 Nerovnice v součinovém tvaru II
020304 Rovnice v podílovém tvaru
020305 Nerovnice v podílovém tvaru I
020306 Nerovnice v podílovém tvaru II
020307 Lineární rovnice s více neznámými I
020308 Lineární rovnice s více neznámými II
020309 Lineární nerovnice se dvěma neznámými
020310 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I
020311 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých II
020312 Soustavy tří lineárních rovnic o dvou neznámých
020313 Soustavy více rovnic o více neznámých I
020314 Soustavy více rovnic o více neznámých II
020315 Soustavy více rovnic o více neznámých III
020316 Soustavy více rovnic o více neznámých IV
020317 Maticový formalismus
020318 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
020319 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
020320 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic