Přispějte zde!

Rovnice a nerovnice s parametrem

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Rovnice a nerovnice s parametrem »

aktualizováno: 27. 1. 2021 23:32

Seznam hodin

020801 Lineární rovnice s parametrem I
020802 Lineární rovnice s parametrem II
020803 Lineární rovnice s parametrem III
020804 Soustavy lineárních rovnic s parametrem
020805 Lineární nerovnice s parametrem
020806 Parametrické systémy funkcí
020807 Kvadratické rovnice s parametrem
020808 Kvadratické nerovnice s parametrem
020809 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
020810 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem