Přispějte zde!

Stereometrie

Matematika SŠ » Stereometrie »

aktualizováno: 22. 3. 2020 23:46

Seznam kapitol / hodin

1Polohové vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
050101 Úvod do stereometrie
050102 Volné rovnoběžné promítání
050103 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I
050104 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II
050105 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami
050106 Vzájemná poloha dvou přímek
050107 Vzájemná poloha přímky a roviny
050108 Vzájemná poloha rovin
050109 Řezy těles rovinou I
2Metrické vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
050201 Odchylka přímek I
050202 Odchylka přímek II
050203 Kolmost přímek a rovin I
050204 Kolmost přímek a rovin II
050206 Odchylka rovin
050207 Odchylka přímky a roviny
050208 Vzdálenost bodu od přímky
050209 Vzdálenost bodu od roviny
050210 Vzdálenost rovin
050211 Vzdálenost roviny a přímky
050212 Vzdálenosti přímek
4Tělesa Zobrazit/skrýt kapitoly.
050401 Mnohostěny
050402 Objemy a povrchy mnohostěnů I
050403 Objemy a povrchy mnohostěnů II
050405 Rotační tělesa
050406 Objemy a povrchy rotačních těles I
050407 Objemy a povrchy rotačních těles II