Mocniné funkce a odmocniny

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Mocniné funkce a odmocniny »

aktualizováno: 8. 12. 2015 23:11

Seznam hodin

020701 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
020702 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
020703 Použití grafů základních mocninných funkcí
020704 Grafy mocninných funkcí
020705 Racionální a polynomické funkce
020706 Rovnice vyšších řádů
020707 Inverzní funkce
020708 Druhá odmocnina
020709 Grafy funkcí s druhou odmocninou
020710 n-tá odmocnina
020711 Počítání s odmocninami I
020712 Počítání s odmocninami II
020713 Mocniny s racionálním mocnitelem
020714 Mocniny s iracionálním mocnitelem
020715 Rovnice s neznámou pod odmocninou I
020716 Rovnice s neznámou pod odmocninou II
020717 Nerovnice s neznámou pod odmocninou
020718 Řešení nerovnic metodou nulových bodů I
020719 Řešení nerovnic metodou nulových bodů II
020720 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I
020721 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II
020722 Použití substituce při řešení rovnic
020723 Použití substituce při řešení soustav rovnic
020724 Použití substituce při řešení nerovnic I
020725 Použití substituce při řešení nerovnic II