Přispějte zde!

Mocniné funkce a odmocniny

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Mocniné funkce a odmocniny »

aktualizováno: 30. 3. 2022 23:09

Seznam hodin

020701 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
020702 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
020703 Použití grafů základních mocninných funkcí
020704 Grafy mocninných funkcí
020705 Racionální a polynomické funkce
020706 Rovnice vyšších řádů I (separace kořenů)
020707 Rovnice vyšších řádů II (snížení stupně)
020708 Inverzní funkce
020709 Druhá odmocnina
020710 Grafy funkcí s druhou odmocninou
020711 n-tá odmocnina (P)
020712 Počítání s odmocninami I
020713 Počítání s odmocninami II
020714 Počítání s odmocninami III
020715 Mocniny s racionálním mocnitelem
020716 Mocniny s iracionálním mocnitelem
020717 Rovnice s neznámou pod odmocninou I
020718 Rovnice s neznámou pod odmocninou II
020719 Nerovnice s neznámou pod odmocninou
020720 Řešení nerovnic metodou nulových bodů I
020721 Řešení nerovnic metodou nulových bodů II
020722 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I
020723 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II
020724 Použití substituce při řešení rovnic
020725 Použití substituce při řešení soustav rovnic
020726 Použití substituce při řešení nerovnic I
020727 Použití substituce při řešení nerovnic II