Přispějte zde!

Polohové vlastnosti

Matematika SŠ » Stereometrie » Polohové vlastnosti »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29

Seznam hodin

050101 Úvod do stereometrie
050102 Volné rovnoběžné promítání
050103 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I
050104 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II
050105 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami
050106 Vzájemná poloha dvou přímek
050107 Vzájemná poloha přímky a roviny
050108 Vzájemná poloha rovin
050109 Řezy těles rovinou I