Přispějte zde!

Tělesa

Matematika SŠ » Stereometrie » Tělesa »

aktualizováno: 10. 1. 2016 7:44

Seznam hodin

050401 Mnohostěny
050402 Objemy a povrchy mnohostěnů I
050403 Objemy a povrchy mnohostěnů II
050405 Rotační tělesa
050406 Objemy a povrchy rotačních těles I
050407 Objemy a povrchy rotačních těles II