Přispějte zde!

Polohové vlastnosti

Matematika SŠ » Stereometrie » Polohové vlastnosti »

aktualizováno: 17. 2. 2019 23:58

Seznam hodin

050101 Úvod do stereometrie
050102 Volné rovnoběžné promítání
050103 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I
050104 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II
050105 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami
050106 Vzájemná poloha dvou přímek
050107 Vzájemná poloha přímky a roviny
050108 Vzájemná poloha rovin
050109 Řezy těles rovinou I
050110 Řezy těles rovinou II
050111 Řezy těles rovinou III
050112 Řezy těles rovinou IV
050113 Řezy těles rovinou V
050114 Průsečnice rovin
050115 Průsečík přímky s rovinou
050116 Další polohové úlohy