Přispějte zde!

Polohové vlastnosti

Matematika SŠ » Stereometrie » Polohové vlastnosti »

aktualizováno: 23. 2. 2023 23:32

Seznam hodin

050101 Úvod do stereometrie
050102 Volné rovnoběžné promítání
050103 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I
050104 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II
050105 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami
050106 Vzájemná poloha dvou přímek
050107 Vzájemná poloha přímky a roviny
050108 Vzájemná poloha rovin
050109 Řezy těles rovinou I
050110 Řezy těles rovinou II
050111 Řezy těles rovinou III
050112 Řezy těles rovinou IV
050113 Řezy těles rovinou V
050114 Řezy těles rovinou VI
050115 Průsečnice rovin
050116 Průsečík přímky s rovinou
050117 Průnik přímky s tělesem
050118 Příčky mimoběžek