Přispějte zde!

Tělesa

Matematika SŠ » Stereometrie » Tělesa »

aktualizováno: 28. 10. 2021 23:05

Seznam hodin

050401 Mnohostěny
050402 Objemy a povrchy mnohostěnů I
050403 Objemy a povrchy mnohostěnů II
050405 Rotační tělesa
050406 Objemy a povrchy rotačních těles I
050407 Objemy a povrchy rotačních těles II