Přispějte zde!

Metrické vlastnosti

Matematika SŠ » Stereometrie » Metrické vlastnosti »

aktualizováno: 16. 8. 2021 15:47

Seznam hodin

050201 Odchylka přímek I
050202 Odchylka přímek II
050203 Kolmost přímek a rovin I
050204 Kolmost přímek a rovin II
050206 Odchylka rovin
050207 Odchylka přímky a roviny
050208 Vzdálenost bodu od přímky
050209 Vzdálenost bodu od roviny
050210 Vzdálenost rovin
050211 Vzdálenost roviny a přímky
050212 Vzdálenosti přímek