Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/data/accounts/k/kojatech/data/www/realisticky/subdomains/www/dil.php on line 29
Realistické učebnice matematiky a fyziky Přispějte zde!

Závěrečné opakování

Matematika SŠ » Závěrečné opakování »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam kapitol / hodin

1Shrnutí a typové úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
110101 Přehled středoškolské matematiky
110102 Číselné obory, množiny, výroky
110103 Funkce I
110104 Funkce II
110105 Rovnice
110106 Nerovnice
110108 Rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem
110109 Slovní úlohy
110110 Exponenciální fce a logaritmy
110111 Základní planimetrické věty
110112 Konstrukční úlohy, shodnosti a podobnosti
110113 Goniometricke funkce
110114 Trigonometrie
110115 Stereometrie - polohové vlastnosti
110116 Stereometrie - metrické úlohy
110117 Komplexní čísla
110118 Vektory
110119 Analytická geometrie v rovině
110120 Analytická geometrie prostoru
110122 Posloupnosti
110123 Kombinatorika
110124 Pravděpodobnost
2materiály na další Zobrazit/skrýt kapitoly.