Přispějte zde!

Příprava na státní maturitu

Matematika SŠ » Závěrečné opakování » Příprava na státní maturitu »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam hodin

110201 Číselné obory, číselná osa, množiny, intervaly
110202 Mocniny
110203 Výrazy
110204 Lomené výrazy
110205 Procenta I
110206 Procenta II
110207 Zápis do výrazů, vyjádření ze vzorce
110208 Funkce I
110209 Funkce II
110210 Rovnice I
110211 Slovni ulohy I
110212 Slovni ulohy II
110213 Kvadratické funkce
110214 Nerovnice
110219 Trigonometrie I
110221 Obvody a obsahy obrazců I