Přispějte zde!

Shrnutí a typové úlohy

Matematika SŠ » Závěrečné opakování » Shrnutí a typové úlohy »

aktualizováno: 31. 5. 2020 21:19

Seznam hodin

110101 Přehled středoškolské matematiky
110102 Číselné obory, množiny, výroky
110103 Funkce I
110104 Funkce II
110105 Rovnice
110106 Nerovnice
110108 Rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem
110109 Slovní úlohy
110110 Exponenciální fce a logaritmy
110111 Základní planimetrické věty
110112 Konstrukční úlohy, shodnosti a podobnosti
110113 Goniometricke funkce
110114 Trigonometrie
110115 Stereometrie - polohové vlastnosti
110116 Stereometrie - metrické úlohy
110117 Komplexní čísla
110118 Vektory
110119 Analytická geometrie v rovině
110120 Analytická geometrie prostoru
110122 Posloupnosti
110123 Kombinatorika
110124 Pravděpodobnost