Přispějte zde!

Vnitřní energie, teplo

Fyzika ZŠ » 8. ročník » Vnitřní energie, teplo »

aktualizováno: 22. 5. 2024 23:01

Seznam hodin

030501 Vnitřní energie
030502 Zahříváme vodu
030503 Měrná tepelná kapacita
030504 Kolik tepla potřebujeme
030505 Kalorimetrická rovnice I
030506 Kalorimetrická rovnice II
030507 Přenos tepla
030508 Teplotní roztažnost
030509 Hospodaření s teplem
030510 Táni a tuhnutí
030511 Vypařování a var
030512 Teplo pracuje I
030513 Teplo pracuje II
030514 Počasí