Přispějte zde!

Opakování geometrie

Matematika ZŠ » 6. ročník » Opakování geometrie »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Seznam hodin

010301 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010302 Úsečka, bod
010303 Přímky a polopřímky
010304 Rovnoběžky a kolmice
010305 Kružnice, kruh
010306 Osa úsečky
010307 Trojúhelník
010308 Čtyřúhelníky I
010309 Čtyřúhelníky II
010310 Obsahy
010311 Stavby
010312 Tělesa I
010313 Tělesa II
010314 Oblékání těles I
010315 Oblékání těles II
010316 Souřadnice