Přispějte zde!

Opakování z obecné školy

Matematika ZŠ » 6. ročník » Opakování z obecné školy »

aktualizováno: 27. 12. 2023 9:35

Seznam hodin

010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Kdo jsem (půl hodina)
010109 Sčítání přirozených čísel I
010110 Odčítání přirozených čísel
010111 Sčítání přirozených čísel II
010112 Násobení přirozených čísel
010113 Dělení přirozených čísel I
010114 Dělení přirozených čísel II
010115 Odhady
010116 Číselné výrazy I
010117 Číselné výrazy II
010118 Části I
010119 Části II
010120 Přepočet přes jednotku