Opakování z obecné školy

Matematika ZŠ » 6. ročník » Opakování z obecné školy »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:26

Seznam hodin

010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Sčítání přirozených čísel
010109 Odčítání přirozených čísel
010110 Součtové trojúhelníky
010111 Násobení přirozených čísel
010112 Dělení přirozených čísel I
010113 Dělení přirozených čísel II
010114 Odhady
010115 Číselné výrazy I
010116 Číselné výrazy II
010117 Části I
010118 Části II
010119 Přepočet přes jednotku