Dělitelnost

Matematika ZŠ » 6. ročník » Dělitelnost »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10

Seznam hodin

010301 Násobek a dělitel
010302 Množina všech dělitelů
010303 Dělitelnost a obdélníky
010304 Dělitelnost součtu
010305 Dělitelnost rozdílu a součinu
010306 Dělitelnost deseti a pěti
010307 Dělitelnost dvěma
010308 Dělitelnost čtyřmi
010309 Dělitelnost třemi
010310 Dělitelnost třemi a devíti
010311 Dělitelnost šesti
010312 Prvočísla a čísla složená
010313 Hledání prvočísel
010314 Prvočíselný rozklad
010315 Mocniny
010316 Vzorce pro výpočty s mocninami
010317 Největší společný dělitel
010318 Dláždění I
010319 Dláždění II
010320 Dláždění III
010321 Využití společných násobků a dělitelů I
010322 Využití společných násobků a dělitelů II