Opakování geometrie

Matematika ZŠ » 6. ročník » Opakování geometrie »

aktualizováno: 14. 12. 2015 17:40

Seznam hodin

010401 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010402 Úsečka, bod
010403 Přímky a polopřímky
010404 Rovnoběžky a kolmice
010405 Kružnice, kruh
010406 Osa úsečky
010407 Trojúhelník
010408 Čtyřúhelníky I
010409 Čtyřúhelníky II
010410 Obsahy
010411 Stavby
010412 Tělesa I
010413 Tělesa II
010414 Oblékání těles I
010415 Oblékání těles II