Přispějte zde!

Desetinná čísla

Matematika ZŠ » 6. ročník » Desetinná čísla »

aktualizováno: 30. 1. 2024 0:03

Seznam hodin

010201 Desetinná čísla I
010202 Desetinná čísla II
010203 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
010204 Sčítání desetinných čísel
010205 Odčítání desetinných čísel
010206 Násobení desetinných čísel deseti, stem
010207 Dělení desetinných čísel deseti, stem
010208 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem I
010209 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem II
010210 Násobení desetinných čísel mezi sebou I
010211 Násobení desetinných čísel mezi sebou II
010212 Násobení desetinných čísel mezi sebou III
010213 Jednotky délky I
010214 Jednotky délky II
010215 Jednotky hmotnosti
010216 Jednotky obsahu
010217 Jednotky objemu
010218 Happymetr
010219 Převody jednotek
010220 Převody jednotek (shrnutí)
010221 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem I
010222 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem II
010223 Dělení desetinných čísel desetinným číslem I
010224 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II
010225 Dělení desetinných čísel desetinným číslem III
010226 Desetinná čísla - opakování I
010227 Desetinná čísla - opakování II
010228 Přepočet přes jednotku - podruhé I
010229 Přepočet přes jednotku - podruhé II
010230 Přepočet přes jednotku - podruhé III