Přispějte zde!

Osová souměrnost

Matematika ZŠ » 6. ročník » Osová souměrnost »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:27

Seznam hodin

010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování