Přispějte zde!

9. ročník

Matematika ZŠ » 9. ročník »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam kapitol / hodin

1Opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Mnohočleny
040103 Rovnice
2Rovnice a jejich soustavy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040209 Slovní úlohy
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040214 Slovní úlohy o společné práci II
040215 Slovní úlohy o společné práci III (kariéra pana ředitele)
040216 Slovní úlohy o dvou druzích
040217 Slovní úlohy o pohybu I
040218 Slovní úlohy o pohybu II
040219 Slovní úlohy o pohybu III (Josef a Jarmila)
040220 Slovní úlohy - shrnutí
040221 Soustava rovnic
040222 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040223 Srovnávací metoda
040224 Sčítací metoda
040225 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040226 Další soustavy dvou rovnic
040227 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040228 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
040229 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic III
3Podobnost a goniometricke funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 Podobné útvary
040302 Koeficient podobnosti
040303 Podobnost trojúhelníků I
040304 Podobnost trojúhelníků II
040305 Dělení úseček
040306 Využití podobnosti v praxi
040307 Další příklady na využití podobnosti
040308 Funkce ...us
040309 Sinus ostrého úhlu I
040310 Sinus ostrého úhlu II
040311 Kosinus
040312 Tangens a kotangens
040313 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku I
040314 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku II
040315 Tabulkové hodnoty goniometrických funkcí
040316 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
040317 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících I
040318 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících II
040319 Hledání hodnot goniometrických funkcí v tabulkách
4Funkce a grafy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Funkce
040402 Hodnota funkce
040403 Definiční obor funkce
040404 Graf funkce I
040405 Graf funkce II
040406 Graf funkce III
040407 Libovolná funkce, která
040408 Zase nějaké
040409 Funkce přímá úměrnost I
040410 Funkce přímá úměrnost II
040411 Funkce přímá úměrnost III
040412 Lineární funkce I
040413 Lineární funkce II
040414 Lineární funkce III
040415 Lineární funkce IV
040416 Absolutní hodnota I
040417 Absolutní hodnota II
040418 Absolutní hodnota III
040419 Kvadratická funkce I
040420 Kvadratická funkce II
040421 Funkce nepřímá úměrnost I
040422 Funkce nepřímá úměrnost II
040423 Grafické řešení lineárních rovnic
040424 Grafické řešení rovnic a jejich soustav
040425 Grafické řešení slovních úloh
5Data, statistika, finance Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Data
040502 Statistika
040503 Typická hodnota
040504 Statistika na počítači
040505 Trendy I
040506 Trendy II
040507 Matení grafem
040508 Pravděpodobnost I
040509 Pravděpodobnost II
040510 Finanční procenta
040513 Srovnáváme ceny
040514 Spoříme a půjčujeme I
040515 Spoříme a půjčujeme II