Přispějte zde!

Dělitelnost

Matematika ZŠ » 6. ročník » Dělitelnost »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Seznam hodin

010401 Násobek a dělitel
010402 Množina všech dělitelů
010403 Dělitelnost a obdélníky
010404 Dělitelnost součtu
010405 Dělitelnost rozdílu a součinu
010406 Dělitelnost deseti a pěti
010407 Dělitelnost dvěma
010408 Dělitelnost čtyřmi
010409 Dělitelnost třemi
010410 Dělitelnost třemi a devíti
010411 Dělitelnost šesti
010412 Prvočísla a čísla složená
010413 Hledání prvočísel
010414 Prvočíselný rozklad
010415 Mocniny
010416 Vzorce pro výpočty s mocninami
010417 Největší společný dělitel
010418 Dláždění I
010419 Dláždění II
010420 Dláždění III
010421 Využití společných násobků a dělitelů I
010422 Využití společných násobků a dělitelů II
010423 Dělitelnost (shrnutí)