Osová souměrnost

Matematika ZŠ » 6. ročník » Osová souměrnost »

aktualizováno: 9. 5. 2016 22:16

Seznam hodin

010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování