Přispějte zde!

Rovnice a jejich soustavy

Matematika ZŠ » 9. ročník » Rovnice a jejich soustavy »

aktualizováno: 11. 7. 2022 15:44

Seznam hodin

040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040209 Slovní úlohy
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040214 Slovní úlohy o společné práci II
040215 Slovní úlohy o společné práci III (kariéra pana ředitele)
040216 Slovní úlohy o dvou druzích
040217 Slovní úlohy o pohybu I
040218 Slovní úlohy o pohybu II
040219 Slovní úlohy o pohybu III (Josef a Jarmila)
040220 Slovní úlohy - shrnutí
040221 Soustava rovnic
040222 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040223 Srovnávací metoda
040224 Sčítací metoda
040225 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040226 Další soustavy dvou rovnic
040227 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040228 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
040229 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic III