Přispějte zde!

Rovnice a jejich soustavy

Matematika ZŠ » 9. ročník » Rovnice a jejich soustavy »

aktualizováno: 5. 12. 2018 7:40

Seznam hodin

040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040209 Slovní úlohy
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040220 Slovní úlohy - shrnutí
040221 Soustava rovnic
040222 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040223 Srovnávací metoda
040224 Sčítací metoda
040225 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040227 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040228 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II