7. ročník

Matematika ZŠ » 7. ročník »

aktualizováno: 20. 7. 2017 0:18

Seznam kapitol / hodin

1Opakování z 6. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Desetinná čísla
020102 Převody jednotek I
020103 Převody jednotek II
020104 Dělitelnost
020105 Celá čísla
020106 Celá čísla
020107 Přepočet přes jednotku
020108 Úhel
020109 Osová a středová souměrnost
020110 Trojúhelník
2Zlomky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Části
020202 Zlomky I
020203 Zlomky II
020204 Zlomky III
020205 Zlomky IV
020206 Zlomky V
020207 Krácení a rozšiřování zlomků
020208 Smíšená čísla
020209 Zlomky a desetinná čísla I
020210 Zlomky a desetinná čísla II
020211 Porovnávání zlomků I
020212 Porovnávání zlomků II
020213 Zlomkování
020214 Sčítání a odčítání zlomků I
020215 Sčítání a odčítání zlomků II
020216 Sčítání a odčítání zlomků III _P_
020217 Násobení zlomků I
020218 Násobení zlomků II
020219 Násobení zlomků III
020220 Převrácená čísla
020221 Dělení zlomků
020222 Operace se zlomky
020223 Slovní úlohy na zlomky I
020224 Slovní úlohy na zlomky II
020225 Zlomkověda
020226 Složené zlomky
020227 Zlomky co k čemu patří
020228 Zase zlomky
020229 A ještě jednou zlomky
020230 Racionální čísla
020231 Zlomky téměř naposledy
020232 Pár slovních úloh na závěr
020233 Zlomky - závěrečné opakování
020234 Zlomky - opakování
3Vzorce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Dorovnávání I
020302 Dorovnávání II
020303 Co dát místo žolíka
020304 Rovnice
020305 Ekvivalentní úpravy
020306 Vyčíslování výrazů
020307 Řešení rovnic I
020308 Řešení rovnic II
020309 Řešení rovnic III
020310 Řešení rovnic IV
020311 Proměnná I
020312 Proměnná II
020313 To všechno dokážeme spočítat
020314 Vzorce I
020315 Vzorce II
020316 Sčítací trojúhelníky bez tajemství
020317 Vzorce a rovnice - shrnutí
4Shodnosti trojúhelníků Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Rýsujeme
020402 Shodnosti
020403 Shodnosti trojúhelníků I
020404 Věta sss
020405 Věta sus
020406 Věta usu
020407 Shodnosti trojúhelníků II
020408 Otočení I
020409 Otočení II
020410 Posunutí
020411 Zobrazení v souřadnicích
5Poměry a úměrnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Poměr
020502 Hodnota poměru
020503 Rozšiřování a krácení poměru
020504 Postupný poměr
020505 Zvětšujeme, zmenšujeme
020506 Počítáme s poměry I
020507 Počítáme s poměry II
020508 Měřítko I
020509 Měřítko II
020510 Přímá úměrnost I
020511 Přímá úměrnost II
020512 Přímá úměrnost III
020513 Trojčlenka I
020514 Trojčlenka II
020515 Trojčlenka III
020516 Opakování - úměrnosti se zlomky
020517 Dvojitá trojčlenka
020518 Poslední přímá úměrnost
020519 Nepřímá úměrnost I
020520 Nepřímá úměrnost II
020521 Nepřímá úměrnost III
020522 Odhady úměrností
020523 Úměrnosti - opakování
020524 Procento
020525 Procentová část
020526 Procenta pomocí trojčlenky
020527 Promile
020528 Procenta okolo nás I
020529 Procenta okolo nás II
020530 Procenta - vzorce
020531 Procenta ve světě financí I
020532 Procenta ve světě financí II
020533 Finance na internetu
020534 Procenta - opakování
7Čtyřúhelníky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Čtyřúhelník
020702 Typy čtyřúhelníků
020703 Lichoběžník I
020704 Lichoběžník II
020705 Rovnoběžníky
020706 Pravoúhelníky a kosoúhelníky
020707 Obsah rovnoběžníku
020708 Obsah trojúhelníku
020709 Obsah lichoběžníku
020710 Obsahy - opakování
8Mocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020801 Mocnina
020802 Druhá mocnina I
020803 Druhá mocnina II
020804 Druhá mocnina III
020805 Druhá odmocnina
020806 Čísla iracionální, čísla reálná
020807 Výpočty s odmocninami I
020808 Výpočty s odmocninami II
020809 Výpočty s odmocninami III
020810 Druhá mocnina a odmocnina - opakování
020811 Třetí mocnina
020812 Třetí odmocnina
020813 Výpočty s odmocninami IV
020814 Mocniny a odmocniny v tabulkach
020815 Vyšší mocniny
020816 Vzorce pro výpočty s mocninami
020817 Záporné mocniny
020818 Exponenciální tvar čísla
020819 Pythagorova věta I
020820 Pythagorova věta II
020821 Důkazy Pythagorovy věty
020822 Využití Pythagorovy věty I
020823 Využití Pythagorovy věty II
020824 Využití Pythagorovy věty III
9Výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
020901 Číselné výrazy
020902 Výrazy s proměnnou I
020903 Výrazy s proměnnou II
020904 Jednočleny
020905 Mnohočleny
020906 Sčítání mnohočlenů I
020907 Sčítání mnohočlenů II
020908 Odčítání mnohočlenů
020909 Násobení mnohočlenů I
020910 Násobení mnohočlenů II
020911 Dělení mnohočlenů jednočlenem
10Kružnice, kruh Zobrazit/skrýt kapitoly.
021001 Kružnice, kruh
021002 Kružnice a přímka
021003 Části kruhu
021004 Thaletova věta
021005 Vzájemná poloha dvou kružnic
021006 Délka kružnice (obvod kruhu) I
021007 Délka kružnice (obvod kruhu) II
021008 Obsah kruhu I
021009 Obsah kruhu II
021010 Obsah kruhové výseče
021011 Výpočty s kruhem
021012 Válec, síť válce
021013 Povrch válce
021014 Objem válce
11Hranoly Zobrazit/skrýt kapitoly.
021101 Krychle
021102 Kvádr
021103 Hranoly I
021104 Hranoly II
021105 Síť hranolu
021106 Objem a povrch hranolu I
021107 Objem a povrch hranolu III