Přispějte zde!

Podobnost a goniometricke funkce

Matematika ZŠ » 9. ročník » Podobnost a goniometricke funkce »

aktualizováno: 27. 2. 2023 22:40

Seznam hodin

040301 Podobné útvary
040302 Koeficient podobnosti
040303 Podobnost trojúhelníků I
040304 Podobnost trojúhelníků II
040305 Dělení úseček
040306 Využití podobnosti v praxi
040307 Další příklady na využití podobnosti
040308 Funkce ...us
040309 Sinus ostrého úhlu I
040310 Sinus ostrého úhlu II
040311 Kosinus
040312 Tangens a kotangens
040313 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku I
040314 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku II
040315 Tabulkové hodnoty goniometrických funkcí
040316 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
040317 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících I
040318 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících II
040319 Hledání hodnot goniometrických funkcí v tabulkách