Rovnice a jejich soustavy

Matematika ZŠ » 9. ročník » Rovnice a jejich soustavy »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:27

Seznam hodin

040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040214 Slovní úlohy o společné práci II
040215 Slovní úlohy o dvou druzích
040216 Slovní úlohy o pohybu I
040219 Soustava rovnic
040220 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040221 Srovnávací metoda
040222 Sčítací metoda
040223 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040225 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040226 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II