Přispějte zde!

Shodnosti trojúhelníků

Matematika ZŠ » 7. ročník » Shodnosti trojúhelníků »

aktualizováno: 6. 3. 2021 0:07

Seznam hodin

020401 Rýsujeme
020402 Shodnosti
020403 Shodnosti trojúhelníků I
020404 Věta sss
020405 Věta sus
020406 Věta usu
020407 Shodnosti trojúhelníků II
020408 Otočení I
020409 Otočení II
020410 Posunutí
020411 Zobrazení v souřadnicích