Přispějte zde!

Opakování z 6. ročníku

Matematika ZŠ » 7. ročník » Opakování z 6. ročníku »

aktualizováno: 26. 10. 2022 12:01

Seznam hodin

020101 Desetinná čísla
020102 Převody jednotek I
020103 Převody jednotek II
020104 Převody jednotek III
020105 Dělitelnost
020106 Celá čísla
020107 Přepočet přes jednotku
020108 Úhel
020109 Osová a středová souměrnost
020110 Trojúhelník