Přispějte zde!

Opakování z 6. a 7. ročníku

Matematika ZŠ » 8. ročník » Opakování z 6. a 7. ročníku »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:27

Seznam hodin

030101 Zlomky, desetinná čísla
030102 Poměry
030103 Úměrnosti
030104 Procenta
030105 Mocniny a odmocniny
030106 Výrazy I
030107 Výrazy II
030108 Mnohočleny I
030109 Mnohočleny II
030110 Rovnice
030111 Výrazy s mocninami I
030112 Výrazy s mocninami II
030113 Výrazy se závorkami
030114 Roznásobování závorek
030115 Umocňování pomocí vzorce
030116 Výpočty s mnohočleny - opakování