Přispějte zde!

Opakování z 6. a 7. ročníku

Matematika ZŠ » 8. ročník » Opakování z 6. a 7. ročníku »

aktualizováno: 18. 9. 2020 23:42

Seznam hodin

030101 Zlomky, desetinná čísla
030102 Poměry
030103 Úměrnosti
030104 Procenta (P)
030105 Rovnice a vzorce
030108 Mocniny a odmocniny