Opakování z 6. ročníku

Matematika ZŠ » 7. ročník » Opakování z 6. ročníku »

aktualizováno: 16. 10. 2016 21:23

Seznam hodin

020101 Desetinná čísla
020102 Převody jednotek
020103 Jednotky plochy a objemu
020104 Dělitelnost
020105 Celá čísla
020106 Celá čísla
020107 Přepočet přes jednotku
020108 Úhel
020109 Osová a středová souměrnost
020110 Trojúhelník