Přispějte zde!

Lomené výrazy

Matematika ZŠ » 8. ročník » Lomené výrazy »

aktualizováno: 26. 10. 2022 12:01

Seznam hodin

030801 Zlomky
030802 Definiční obor I
030803 Definiční obor II
030804 Krácení lomených výrazů I
030805 Krácení lomených výrazů II
030806 Krácení lomených výrazů III
030807 Rozšiřování lomených výrazů
030808 Sčítání lomených výrazů I
030809 Sčítání lomených výrazů II
030810 Sčítání lomených výrazů III
030811 Sčítání lomených výrazů IV
030812 Sčítání lomených výrazů V
030813 Násobení lomených výrazů I
030814 Násobení lomených výrazů II
030815 Dělení lomených výrazů
030816 Složené lomené výrazy I
030817 Složené lomené výrazy II