Přispějte zde!

Kmitavý pohyb a mechanické vlnění

Fyzika SŠ » Kmitavý pohyb a mechanické vlnění »

aktualizováno: 22. 6. 2021 0:02

Seznam kapitol / hodin

1Kmitání mechanického oscilátoru Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Periodické děje
030102 Harmonický pohyb
030103 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu
030104 Fáze kmitavého pohybu
030105 Složené kmitání
030106 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině
030107 Kyvadlo
030108 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
030109 Nucené kmitání, rezonance
2Mechanické vlnění Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Vznik a druhy vlnění
030202 Rovnice postupného vlnění
030203 Interference
030204 Huygensův princip, odraz vlnění
030205 Odraz, lom a ohyb vlnění
030206 Stojaté vlnění, chvění předmětů
3Zvukové vlnění Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Šíření zvuku, Dopplerův efekt
030302 Hudební zvuky, zvuková technika
030303 Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk