Přispějte zde!

Hranoly

Matematika ZŠ » 8. ročník » Hranoly »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:27

Seznam hodin

030401 Krychle
030402 Kvádr
030403 Hranoly I
030404 Hranoly II
030405 Objem a povrch hranolu I
030406 Objem a povrch hranolu II
030407 Objem a povrch hranolu III