Přispějte zde!

Konstrukční úlohy

Matematika ZŠ » 8. ročník » Konstrukční úlohy »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31

Seznam hodin

030601 Základní konstrukce I
030602 Základní konstrukce II
030603 Prvky trojúhelníků
030604 Množiny bodů dané vlastnosti I (kružnice)
030605 Množiny bodů dané vlastnosti II (osa úsečky)
030606 Množiny bodů dané vlastnosti III
030607 Množiny bodů dané vlastnosti IV
030608 Hledání kružnic
030609 Thaletova kružnice
030610 Konstrukční úlohy
030611 Konstrukce trojúhelníků I
030612 Konstrukce trojúhelníků II
030613 Konstrukce trojúhelníků III
030614 Konstrukce trojúhelníků IV
030615 Konstrukce trojúhelníků V
030616 Konstrukce čtyřúhelníků
030617 Konstrukce lichoběžníků
030618 Konstrukce rovnoběžníků