Přispějte zde!

Lineární rovnice a nerovnice

Matematika ZŠ » 8. ročník » Lineární rovnice a nerovnice »

aktualizováno: 21. 11. 2021 23:47

Seznam hodin

030500 Doučování rovnic
030501 Rovnice I
030502 Rovnice II
030503 Ekvivalentní úpravy
030504 Počet řešení rovnice
030505 Řešení lineárních rovnic I
030506 Řešení lineárních rovnic II
030507 Řešení lineárních rovnic III
030508 Řešení lineárních rovnic IV
030509 Vyjádření neznámé ze vzorce I
030510 Vyjádření neznámé ze vzorce II
030511 Vyjádření neznámé ze vzorce III
030512 Slovní úlohy I
030513 Slovní úlohy II
030514 Slovní úlohy III
030515 Slovní úlohy o pohybu I
030516 Slovní úlohy o pohybu II
030517 Slovní úlohy - shrnutí
030518 Množiny
030519 Intervaly I
030520 Intervaly II
030521 Lineární nerovnice I
030522 Lineární nerovnice II
030523 Lineární nerovnice III