Přispějte zde!

Mechanické vlnění

Fyzika SŠ » Kmitavý pohyb a mechanické vlnění » Mechanické vlnění »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:09

Seznam hodin

030201 Vznik a druhy vlnění
030202 Rovnice postupného vlnění
030203 Interference
030204 Huygensův princip, odraz vlnění
030205 Odraz, lom a ohyb vlnění
030206 Stojaté vlnění, chvění předmětů