Přispějte zde!

Kmitání mechanického oscilátoru

Fyzika SŠ » Kmitavý pohyb a mechanické vlnění » Kmitání mechanického oscilátoru »

aktualizováno: 22. 6. 2021 0:02

Seznam hodin

030101 Periodické děje
030102 Harmonický pohyb
030103 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu
030104 Fáze kmitavého pohybu
030105 Složené kmitání
030106 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině
030107 Kyvadlo
030108 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
030109 Nucené kmitání, rezonance