Přispějte zde!

Elektrický proud

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Elektrický proud »

aktualizováno: 21. 11. 2021 23:47

Seznam hodin

040201 Elektrické obvody (cvičení)
040202 Elektrický proud
040203 Přeměny energie v elektrickém obvodu
040204 Elektronické součástky (cvičení)
040205 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)
040206 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)
040207 VA charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení)
040208 Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon
040209 Závislost elektrického odporu na rozměrech
040210 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
040211 Spojování rezistorů I
040212 Spojování rezistorů II
040213 Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem (cvičení)
040214 Rezistory, reostat (cvičení)
040215 Ohmův zákon pro uzavřený obvod
040216 Měření složeného obvodu (cvičení)
040217 Konstrukce voltmetru a ampérmetru
040218 Kirchhoffovy zákony
040219 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů
040220 Práce a výkon elektrického proudu