Přispějte zde!

Moderní fyzika

Fyzika SŠ » Moderní fyzika »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Seznam kapitol / hodin

1Úvod do speciální teorie relativity (STR) Zobrazit/skrýt kapitoly.
060101 Čas a prostor v klasické fyzice
060102 Postuláty STR, relativita současnosti
060103 Dilatace času
060104 Kontrakce délek
060105 Lorentzovy transformace a skládání rychlostí
060106 Dynamika v STR
060107 Paradoxy STR, Obecná teorie relativity
2Úvod do kvantové mechaniky Zobrazit/skrýt kapitoly.
060201 Shrnutí klasické fyziky
060202 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice I
060203 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice II
060204 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice III
060205 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV
060206 Dvojštěrbinový experiment
060207 Princip neurčitosti
060208 Vlnová funkce
060209 Spin, interpretační problémy kvantové fyziky
3Atomová a jaderná fyzika Zobrazit/skrýt kapitoly.
060301 Atom vodíku
060302 Periodická soustava prvků, chemické vazby
060303 Laser
060304 Jádro atomu
060305 Radioaktivita
060306 Zákon radioaktivních přeměn
060307 Jaderné reakce
060308 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny
060309 Využití radioaktivních nuklidů, ochrana před zářením