Přispějte zde!

Magnetické pole

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Magnetické pole »

aktualizováno: 27. 1. 2022 23:55

Seznam hodin

040501 Magnety, magnetické pole
040502 Magnetické pole vodiče s proudem
040503 Magnetická síla
040504 Magnetická indukce
040505 Magnetické působení rovnoběžných vodičů
040506 Částice s nábojem v magnetickém poli
040507 Magnetické vlastnosti látek
040508 Elektromagnetická indukce
040509 Vznik střídavého proudu
040510 Lenzův zákon
040511 Vlastní indukce