Přispějte zde!

Elektrostatika

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Elektrostatika »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam hodin

040101 Elektrický náboj
040102 Coulombův zákon
040103 Permitivita prostředí
040104 Elektrické pole
040105 Práce v elektrickém poli
040106 Elektrický potenciál
040107 Rozložení náboje na vodiči
040108 Látky v elektrickém poli
040109 Kapacita vodiče, kondenzátory
040110 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů
040111 Paralelní zapojení kondenzátorů
040112 Sériové zapojení kondenzátorů
040113 Složitější zapojení kondenzátorů