Přispějte zde!

Polovodiče a základy elektroniky

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Polovodiče a základy elektroniky »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

040301 VA charakteristika polovodičové diody (cvičení)
040302 Vlastní a příměsové polovodiče
040303 Polovodičová dioda
040304 Tranzistor
040305 Unipolární tranzistor