Přispějte zde!

Úvod do kvantové mechaniky

Fyzika SŠ » Moderní fyzika » Úvod do kvantové mechaniky »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

060201 Shrnutí klasické fyziky
060202 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice I
060203 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice II
060204 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice III
060205 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV
060206 Dvojštěrbinový experiment
060207 Princip neurčitosti
060208 Vlnová funkce
060209 Spin, interpretační problémy kvantové fyziky