Přispějte zde!

Atomová a jaderná fyzika

Fyzika SŠ » Moderní fyzika » Atomová a jaderná fyzika »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Seznam hodin

060301 Atom vodíku
060302 Periodická soustava prvků, chemické vazby
060303 Laser
060304 Jádro atomu
060305 Radioaktivita
060306 Zákon radioaktivních přeměn
060307 Jaderné reakce
060308 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny
060309 Využití radioaktivních nuklidů, ochrana před zářením