Přispějte zde!

Úvod do speciální teorie relativity (STR)

Fyzika SŠ » Moderní fyzika » Úvod do speciální teorie relativity (STR) »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

060101 Čas a prostor v klasické fyzice
060102 Postuláty STR, relativita současnosti
060103 Dilatace času
060104 Kontrakce délek
060105 Lorentzovy transformace a skládání rychlostí
060106 Dynamika v STR
060107 Paradoxy STR, Obecná teorie relativity