Přispějte zde!

Kinematika

Fyzika SŠ » Mechanika » Kinematika »

aktualizováno: 17. 11. 2023 9:56

Seznam hodin

010101 Dějiny fyziky
010102 Fyzikální veličiny, jednotky
010103 Převody jednotek I
010104 Převody jednotek II
010105 Hustota
010106 Měření pohybu
010107 Měříme šneka, změna veličiny
010108 Rychlost I
010109 Rychlost II
010110 Rovnoměrný pohyb I
010111 Rovnoměrný pohyb II
010112 Rovnoměrný pohyb III
010113 Rovnoměrný pohyb IV
010114 Rovnoměrný pohyb V
010115 Rovnoměrný pohyb VI
010116 Poskakující míč
010117 Zrychlení
010118 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu
010119 Rovnoměrně zrychlený pohyb I
010120 Rovnoměrně zrychlený pohyb II
010121 Rovnoměrně zrychlený pohyb III
010122 Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech
010123 Vztahy mezi veličinami popisujícími pohyb
010124 Souřadnice
010125 Vektory I
010126 Vektory II
010127 Vektory III
010128 Znaménka