Přispějte zde!

Neinerciální vztažné soustavy

Fyzika SŠ » Mechanika » Neinerciální vztažné soustavy »

aktualizováno: 27. 12. 2023 9:35

Seznam hodin

010401 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity
010402 Zrychlující vztažné soustavy I
010403 Zrychlující vztažné soustavy II
010404 Rotující vztažné soustavy I
010405 Rotující vztažné soustavy II