Přispějte zde!

Mechanika kapalin a plynů

Fyzika SŠ » Mechanika » Mechanika kapalin a plynů »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

010801 Tekutiny, tlak
010802 Pascalův zákon
010803 Hydrostatický tlak
010804 Atmosférický tlak
010805 Archimédův zákon I
010806 Archimédův zákon II
010807 Archimédův zákon III
010808 Proudění tekutin, rovnice kontinuity
010809 Bernoulliho rovnice
010810 Proudění reálné tekutiny