Přispějte zde!

Kapalné skupenství

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Kapalné skupenství »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

020501 Povrchová síla, povrchové napětí
020502 Jevy způsobené povrchovým napětím
020503 Kapilární jevy
020504 Objemová roztažnost kapalin