Přispějte zde!

Vnitřní energie, práce, teplo

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Vnitřní energie, práce, teplo »

aktualizováno: 18. 12. 2016 20:45

Seznam hodin

020201 Změny vnitřní energie
020202 Měrná tepelná kapacita I
020203 Měrná tepelná kapacita II
020204 Kalorimetrická rovnice
020205 Přenos vnitřní energie
020206 Tepelné izolace
020207 První termodynamický zákon
020208 Shrnutí - Vnitřní energie, práce, teplo