Přispějte zde!

Vnitřní energie, práce, teplo

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Vnitřní energie, práce, teplo »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

020201 Změny vnitřní energie
020202 Měrná tepelná kapacita I
020203 Měrná tepelná kapacita II
020204 Kalorimetrická rovnice
020205 Přenos vnitřní energie
020206 Tepelné izolace
020207 První termodynamický zákon
020208 Shrnutí - Vnitřní energie, práce, teplo