Přispějte zde!

Změny skupenství

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Změny skupenství »

aktualizováno: 15. 3. 2021 10:06

Seznam hodin

020601 Tání a tuhnutí I
020602 Tání a tuhnutí II
020603 Vypařování, var
020604 Kapalnění, sublimace, desublimace
020605 Výměny tepla při změnách skupenství
020606 Sytá pára
020607 Fázový diagram