Přispějte zde!

Plynné skupenství, kruhový děj

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Plynné skupenství, kruhový děj »

aktualizováno: 3. 12. 2020 23:22

Seznam hodin

020301 Ideální plyn
020302 Střední kvadratická rychlost
020303 Teplota plynu
020304 Tlak plynu
020305 Stavová rovnice ideálního plynu
020306 Práce plynu
020307 Izotermický děj
020308 Izochorický děj
020309 Izobarický děj
020310 Adiabatický děj
020311 Kruhový děj s plynem
020312 Druhý termodynamický zákon
020313 Tepelné stroje I
020314 Tepelné stroje II